• her er monteret et vinylgulv i et typehus i Nordsjælland
  • Her ses et trægulv der er lagt i København
  • Nyt linoleumsgulv lagt på et hospital i Købenahvn
  • Her er der lagt nyt trægulv i et typehus i København